Ηλεκτρομαγνητικά Κόμπλερ

Ηλεκτρομαγνητικά κόμπλερ (δίσκου τριβής ολίσθησης)