Τριφασικοί

Τριφασικοί(380V) Ηλεκτροκινητήρες Υψηλής Τεχνολογίας & Απόδοσης, Φλαντζωτοί και με Πόδια