Μονοφασικοί

Μονοφασικοί (220V) Ηλεκτροκινητήρες Υψηλής Τεχνολογίας & Απόδοσης, Φλαντζωτοί και με Πόδια