Δυο Ταχυτήτων

Ηλεκτροκινητήρες Δυο (2) Ταχυτήτων (Διπλοταχύτητας) Υψηλής Τεχνολογίας & Απόδοσης
με ή χωρίς Φρένο