Χωρίς Αφαλό (Δίσκοι)

Αλυσοτροχοί-Δίσκοι Μονής, Διπλής, Τριπλής σειράς χωρίς αφαλό