Με αφαλό

Αλυσοτροχοί Μονής, Διπλής, Τριπλής σειράς με αφαλό