Τύπος 530

ΤΥΠΟΣ 530 Αλυσίδα Μοτοσυκλετών με Βήμα 5/8”
- Απλή
- Black Nickel (ΤΥΠΟΣ 530 BN)
- Ενισχυμένη Αυτολιπαινόμενη Black-Nickel(ΤΥΠΟΣ 530 HSLBN)
- Nickel (ΤΥΠΟΣ 530 NP)