Τύπος 520

ΤΥΠΟΣ 520 Αλυσίδα Μοτοσυκλετών με Βήμα 5/8”
-Απλή
-Black-Nickel (ΤΥΠΟΣ 520 BN)
-Ενισχυμένη Αυτολιπαινόμενη Nickel(ΤΥΠΟΣ 520 HSLNP)
-Με Ο-Ring (ΤΥΠΟΣ 520 OMEGA)
-Ενισχυμένη για μηχανές τύπου Enduro (ΤΥΠΟΣ 520 XQR)