Τύπος 428

ΤΥΠΟΣ 428 Αλυσίδα Μοτοσυκλετών με Βήμα ½”
-Απλή
-Ενισχυμένη (ΤΥΠΟΣ 428Η)
- Ενισχυμένη Nickel (ΤΥΠΟΣ 428Η-NP)