Σπαστές τύπου offset

Σπαστές Αλυσίδες τύπου Offset (Μισόδοντων)
για χωματουργικά και δομικά μηχανήματα και τα παρελκόμενα τους(ασφάλειες-σύνδεσμοι, μισόδοντα αλυσίδας)