Με διάτρητο πείρο και ίσια λαμάκια

Αλυσίδες Κίνησης με διάτρητο(κοίλο) πείρο και με ίσια λαμάκια και τα παρελκόμενα τους(ασφάλειες-σύνδεσμοι, μισόδοντα αλυσίδας)