Με αυτάκια και προεξέχοντα πείρο

Αλυσίδες με αυτάκια και προεξέχοντα πείρο για μεταφορά και τα παρελκόμενα τους(ασφάλειες-σύνδεσμοι, μισόδοντα αλυσίδας)