Κατά Din 8188

Αλυσίδες Κίνησης κατά DIN 8188
(ANSI-Αμερικάνικα Στάνταρ)
μονής-διπλής-τριπλής-πολλαπλής σειράς και τα παρελκόμενα τους(ασφάλειες-σύνδεσμοι, μισόδοντα αλυσίδας), απλές και ενισχυμένες.