Ανοξείδωτες αλυσίδες

Ανοξείδωτες Αλυσίδες Κίνησης (INOX) κατά DIN 8187 και κατά DIN 8188 μονής-διπλής-τριπλής-πολλαπλής σειράς και τα παρελκόμενα τους(ασφάλειες-σύνδεσμοι, μισόδοντα αλυσίδας)