Αγροτικές

Αλυσίδες Κίνησης για αγροτικά μηχανήματα(σπαρτικά, θεριζοαλωνιστικά, φρέζες, σκαπτικά κτλ.) και τα παρελκόμενα τους(ασφάλειες-σύνδεσμοι, μισόδοντα αλυσίδας)