Χτένια

Χτένια Μεταφορικών Ταινιών διαθέσιμα σε διάφορες διαστάσεις για τη μεταφορά ασταθών προϊόντων από ή προς κάποια μεταφορική ταινία.

Προμηθευτές