Ανοξείδωτα

Πόδια-Πέλματα Στήριξης με ανοξείδωτο (INOX) πέλμα και ντίζα