Με ραουλάκια

Συμπαγής Πλαστική Μεταφορική Ταινία (Mattop) με ραουλάκια σε διάφορα πλάτη
ιδανική για μεταφορά προϊόντων με συσσώρευση. Εγγυώνται βέλτιστη προστασία του προϊόντος και χαμηλή στάθμη θορύβου