Για παστεριωτή

Πλαστική Μεταφορική Ταινία σε διάφορα πλάτη κατάλληλη για παστεριωτές(Raised Rib-RR) και για περιπτώσεις που ασταθή προϊόντα πρέπει να μεταφερθούν από ή προς άλλη μεταφορική ταινία ή ερπύστρια(χρησιμοποιώντας παράλληλα «χτένια μεταφοράς»)