Με προεξέχοντα πείρο

Αλυσίδα με προεξέχοντα πείρο κατάλληλη για μεταφορά