Με διάτρητο πείρο

Αλυσίδα με διάτρητο πείρο κατάλληλη για μεταφορά