Με μικρή ακτίνα καμπυλότητας (880 BO)

Πλαστική Ερπύστρια Στροφής με μικρή ακτίνα καμπυλότητας σε διάφορα πλάτη με εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή τριβής που επιτυγχάνεται λόγω του υλικού κατασκευής(TEFLON) , εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο χρόνο ζωής