Μαγνητική με ραουλάκια (882 LBP)

Μαγνητική Πλαστική Ερπύστρια Στροφής με ραουλάκια σε διάφορα πλάτη
Κατάλληλη για γραμμές παραγωγής που τροφοδοτούν παλετοποιητές για μείωση της πίεσης (λόγω συσσώρευσης) και του θορύβου