με χειροκίνητο φορείο

ΗPB-50A (χειροκίνητο φορείο)

Χειροκίνητο Παλάγκο του οίκου “NITCHI” Ιαπωνίας, συνοδευόμενο από χειροκίνητο φορείο για κύλιση σε δοκάρι , μικρού όγκου και μικρού βάρους

Ανυψωτικής Ικανότητας 500kg-50000kg καλύπτοντας οποιοδήποτε ύψος-διαδρομή

Συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά (ISO, CE και Κάρτα Δοκιμής του εργαλείου από το εργοστάσιο)