Άνω Κρίκος

Νέα Σειρά
Άνω Κρίκος για μονό, διπλό, τριπλό, τετραπλό σαμπάνι αλυσίδας για ανύψωση διαφόρων τύπων φορτίων

Ικανότητας 630kg-80000kg