Άγκιστρο (γάντζος)

Νέα Σειρά
Άγκιστρο (γάντζος) για σαμπάνι αλυσίδας  Ικανότητας 1500kg-20000kg