Άνω Κρίκος

Άνω Κρίκος για μονό, διπλό, τριπλό, τετραπλό σαμπάνι αλυσίδας για ανύψωση διαφόρων τύπων φορτίων

Ικανότητας 500kg-63000kg