Άγκιστρο (γάντζος)

Άγκιστρο (γάντζος) για σαμπάνι αλυσίδας  Ικανότητας 500kg-32000kg