Κρικοπάλαγκα

RB-5 Κρικοπάλαγκο του οίκου “NITCHI” Ιαπωνίας, μικρού όγκου και μικρού βάρους

Υψηλής προστασίας έναντι υγρασίας, σκόνης κτλ

Ανυψωτικής Ικανότητας 500kg-6300kg καλύπτοντας οποιαδήποτε ύψος-διαδρομή

Συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά (ISO, CE και Κάρτα Δοκιμής του εργαλείου από το εργοστάσιο)

Προμηθευτές