Δυο Ταχυτήτων με Φορεία Δυο Ταχυτήτων

EMT-MHT-5  Τριφασικό Ηλεκτρικό Βαρούλκο Αλυσίδας του οίκου “NITCHI” Ιαπωνίας δύο ταχυτήτων με ηλεκτρικό φορείο(electric trolley) δύο ταχυτήτων για κύλιση σε δοκάρι συνοδευόμενο με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά (ISO και Κάρτα Δοκιμής του εργαλείου από το εργοστάσιο)

Εφοδιασμένο με:

- Σύστημα προστασίας έναντι υπερφορτώσεως (OLP)
- Σύστημα προστασίας έναντι θερμικής υπερφορτίσεως
- Σύστημα προστασίας έναντι λανθασμένης σύνδεσης
- Ηλεκτρικούς διακόπτες ΑΝΩ-ΚΑΤΩ τέρματος
- Μειωμένη τάση χειρισμού 24V και διακόπτη emergency stop
- Με “CE” Λειτουργία
- Δυνατότητα λειτουργίας σε 440V(60Hz), ιδανικό για εφαρμογές στη ναυτιλία

Ανυψωτικής Ικανότητας 500kg-50000kg καλύπτοντας οποιοδήποτε ύψος-διαδρομή