Με χειροκίνητο φορείο

ECP-4  Τριφασικό Ηλεκτρικό Βαρούλκο Αλυσίδας του οίκου “NITCHI” Ιαπωνίας με χειροκίνητο(σπρωχτό) φορείο(plain trolley) για κύλιση σε δοκάρι , συνοδευόμενο με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά (ISO και Κάρτα Δοκιμής του εργαλείου από το εργοστάσιο)

Εφοδιασμένο με:

- Σύστημα προστασίας έναντι υπερφορτώσεως (OLP)
- Σύστημα προστασίας έναντι θερμικής υπερφορτίσεως
- Σύστημα προστασίας έναντι λανθασμένης σύνδεσης
- Ηλεκτρικούς διακόπτες ΑΝΩ-ΚΑΤΩ τέρματος
- Μειωμένη τάση χειρισμού 24V και διακόπτη emergency stop
- Με “CE” Λειτουργία

Ανυψωτικής Ικανότητας 250kg-2000kg καλύπτοντας οποιοδήποτε ύψος-διαδρομή