Δυο Ταχυτήτων

ECT-4  Τριφασικό Ηλεκτρικό Βαρούλκο Αλυσίδας του οίκου “NITCHI” Ιαπωνίας δύο ταχυτήτων συνοδευόμενο με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά (ISO και Κάρτα Δοκιμής του εργαλείου από το εργοστάσιο)

Εφοδιασμένο με:

- Σύστημα προστασίας έναντι υπερφορτώσεως (OLP)
- Σύστημα προστασίας έναντι θερμικής υπερφορτίσεως
- Σύστημα προστασίας έναντι λανθασμένης σύνδεσης
- Ηλεκτρικούς διακόπτες ΑΝΩ-ΚΑΤΩ τέρματος
- Μειωμένη τάση χειρισμού 24V και διακόπτη emergency stop
- Με “CE” Λειτουργία

Ανυψωτικής Ικανότητας 250kg-2000kg καλύπτοντας οποιοδήποτε ύψος-διαδρομή